KURS OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI

Niekonwencjonalny kurs zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka.

Ciągły rozwój firmy jest uzależniony od indywidualnego rozwoju pracowników, nierozerwalnie związanego z umiejętnością szybkiego poruszania się w obszernych partiach tekstów, efektywnego przyswajania nowej wiedzy i sprawnej komunikacji.
W czasach, gdy co dekadę ilość informacji podwaja się, umiejętności związane z efektywnym jej wykorzystaniem stanowią podstawę kapitału intelektualnego każdego przedsiębiorstwa.

junge geschäftsleute zeigen daumen hoch

ANDANDE korzystając z najnowszej wiedzy naukowej i własnych, wieloletnich doświadczeń oferuje Państwu niezbędne wsparcie. Proponujemy kurs rozwijający wszystkie podstawowe funkcje i umiejętności intelektualne. Gwarantujemy Państwu kilkukrotny wzrost tempa czytania, a przez to skrócenie czasu pracy z tekstami i dokumentami, polepszenie pamięci, wzrost kreatywności i umiejętności koncentrowania się na zadaniach.

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w narzędzia do prawidłowej, szybkiej i bezstresowej pracy z dużą ilością informacji. Najważniejszym z nich jest umiejętność szybkiego czytania. Kurs umożliwia pełne odkrycie własnych talentów, mocnych stron i pasji. Pozwala dotrzeć do wewnętrznych zasobów i twórczych potencjałów. Pobudza kreatywne myślenie i zorientowanie na sukces indywidualny i zespołowy.

Pozyskiwanie informacji

 • szybkie czytanie
 • czytanie fotograficzne
 • czytanie zintegrowane
Organizacja pracy z informacją

  • mapy myśli
  • piktogramy
Pamięć doskonała

  • techniki radzenia sobie ze stresem
  • fizjologia pamięci
  • techniki pamięciowe
  • systemy powtórek
  • rozwój wszystkich rodzajów pamięci
Indywidualne Wzorce Myślenia (IWM)

  • sposoby przetwarzania informacji przez mózg
  • określenie własnego IWM – jaki sposób uczenia się jest skuteczny dla mnie
  • umiejętność rozpoznawania IWM innych ludzi, czyli jak myśli mój klient
  • komunikacja o oparciu o IWM
Strategia Sukcesu

  • określanie celów
  • tworzenia ,,Mapy Talentów”
  • ,,Mapy Skarbów”
Jogging umysłu

  • rozwój inteligencji
  • rozwój kreatywności
  • ćwiczenia rozwijające koncentrację i wyobraźnię
Prawa półkula mózgu – rzeczywisty potencjał umysłowy

  • muzyka barokowa
  • kinezjologia
  • żonglowanie

Każdy z powyższych elementów oprócz części teoretycznej zawiera rozbudowany blok warsztatowy umożliwiający zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.
Na specjalne Państwa życzenie możliwe jest dokonanie modyfikacji w proponowanej ofercie pod kątem Państwa indywidualnych wymagań.
Każde spotkanie to intensywny trening umysłu, praca z czytaniem, pozyskiwaniem i zapamiętywaniem informacji, a także wykłady i warsztaty z tematyki opisanej powyżej. Każdy uczestnik przeczyta w czasie trwania kursu około 20 starannie dobranych lektur. Dlatego kurs to nie tylko rozwój ogólny, ale także zdobywanie specjalistycznej wiedzy.

 • dwu – czterokrotne przyśpieszenie tempa czytania
 • zwiększenie stopnia zrozumienia i zapamiętania
 • wzrost efektywności pracy umysłowej – wykształcenie umiejętności efektywnej pracy z tekstem i dzięki temu możliwość podejmowania szybkich i trafnych decyzji na podstawie większej ilości informacji,
 • umiejętność organizacji obszernych partii informacji – twórcze notowanie (metodą Map Myśli)
 • umiejętność skutecznego zapamiętywania kłopotliwych treści (poprzez techniki pamięciowe)
 • polepszenie sprawności pamięci oraz zdolności koncentracji
 • obniżenie poziomu stresu – dzięki nabyciu umiejętności szybkiego relaksowania się
 • pełniejszy kontakt z klientem – dzięki poznaniu metod inter – intra personalnej komunikacji (dzięki znajomości Indywidualnych Wzorców Myślenia)
 • dobór indywidualnego, optymalnego dla siebie sposobu pracy:
  • praca z pasją ! (motywacja, realizacja celów, efektywna komunikacja)
  • docieranie do swoich zasobów, odkrywanie mocnych stron
  • umiejętność szybkiego generowania pomysłów i realizowania projektów – poprzez techniki twórczego myślenia i rozwój wyobraźni

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości